MikroTik - Silna kryptografia w ssh

Posted on czw 27 kwiecień 2017 in MikroTik

W 2012 roku popełniliśmy mały wpis na temat ssh w RouterOS. Sporo wody w Wiśle upłynęło od tego czasu i przynajmniej jedna ważna kwestia się zdezaktualizowała - od dłuższego czasu możliwa jest autentykacja kluczem RSA (do czego zachęcam!). Rzućmy okiem, co jeszcze się zmieniło w kontekście serwera ssh w RouterOS

Ustawienia domyślne - daleko od dzisiejszych standardów

Dokumentacja MikroTik jest raczej uboga w szczegóły dotyczące implementacji protokołu. Najważniejsza sprawa - wspierany algorytmy szyfrujące oraz algorytmy hmac - można zanalizować za pomocą opcji -vvv klienta openSSH (albo wireshark jeśli ktoś woli):

$ ssh -vvv router
OpenSSH_6.7p1 Debian-5+deb8u3, OpenSSL 1.0.1t 3 May 2016
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
...
debug2: kex_parse_kexinit: none,zlib@openssh.com,zlib
debug2: kex_parse_kexinit: 
debug2: kex_parse_kexinit: 
debug2: kex_parse_kexinit: first_kex_follows 0 
debug2: kex_parse_kexinit: reserved 0 
debug2: kex_parse_kexinit: diffie-hellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group-exchange-sha1,diffie-hellman-group14-sha1,diffie-hellman-group1-sha1
debug2: kex_parse_kexinit: ssh-dss,ssh-rsa
debug2: kex_parse_kexinit: aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,aes128-cbc,aes192-cbc,aes256-cbc,blowfish-cbc,3des-cbc,none
debug2: kex_parse_kexinit: aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,aes128-cbc,aes192-cbc,aes256-cbc,blowfish-cbc,3des-cbc,none
debug2: kex_parse_kexinit: hmac-sha1,hmac-md5
debug2: kex_parse_kexinit: hmac-sha1,hmac-md5
debug2: kex_parse_kexinit: none
debug2: kex_parse_kexinit: none
debug2: kex_parse_kexinit:
...

Powyższy fragment listingu prezentuje algorytmy oferowane przez serwer.

No i klops... Z szybkiej analizy wynika, że domyślnie RouterOS używa:

Strong-crypto - remedium

Na szczęście w changelogu do wersji MikroTik RouterOS 6.30 możemy zobaczyć:

Whats' new in 6.30 (2015-Jul-08 09:07):

...

*) ssh - added option '/ip ssh strong-crypto'

...

Jak zwykle dość enigmatycznie. Zajrzyjmy w takim razie do dokumentacji. Tak jest! Opcja powoduje następujące zmiany:

 • Algorytmy AES192 i AES256 są preferowane (tak na prawdę wymagane)
 • Wyłączony jest algorytm Null (bez szyfrowania)
 • Preferowanym algorytmem skrótu jest SHA256
 • wyłączony jest algorytm md5
 • używa silnej grupy Diffie-Hellman (2048 w przeciwieństwie do domyślnych 1024bit)

Włączamy silną kryptografię:

admin@MikroTik > /ip ssh set strong-crypto=yes

Użyjmy znowu magicznej opcji -vvv z openSSH

$ ssh -vvv router
OpenSSH_6.7p1 Debian-5+deb8u3, OpenSSL 1.0.1t 3 May 2016
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
...
ebug2: kex_parse_kexinit: none,zlib@openssh.com,zlib
debug2: kex_parse_kexinit: none,zlib@openssh.com,zlib
debug2: kex_parse_kexinit: 
debug2: kex_parse_kexinit: 
debug2: kex_parse_kexinit: first_kex_follows 0 
debug2: kex_parse_kexinit: reserved 0 
debug2: kex_parse_kexinit: diffie-hellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group-exchange-sha1,diffie-hellman-group14-sha1,diffie-hellman-group1-sha1
debug2: kex_parse_kexinit: ssh-rsa,ssh-dss
debug2: kex_parse_kexinit: aes256-ctr,aes192-ctr
debug2: kex_parse_kexinit: aes256-ctr,aes192-ctr
debug2: kex_parse_kexinit: hmac-sha2-256,hmac-sha1
debug2: kex_parse_kexinit: hmac-sha2-256,hmac-sha1
...

Zgodnie z oczekiwaniami :) Lista wspieranych algorytmów szyfrujących została ograniczona do AES256/192 w trybie CTR zaś algorytmy hmac - SHA256 i SHA-1. Używając klienta openSSH warto jeszcze wymusić najsilniejsze, dostępne opcje (uwaga nie działa jeśli strong-crypto=no);

$ cat .ssh/config
VisualHostKey yes
ServerAliveInterval 30
ServerAliveCountMax 5

Host 192.168.88.1
    User    admin
    Ciphers   aes256-ctr
    MACs    hmac-sha2-256

Powyższe opcje wymuszają najsilniejsze wspierane przez MikroTik algorytmy (+ bonus w postaci wizualizacji klucza serwera ;)).