(G)EPON explained - PtP Emulation

Posted on śro 03 sierpień 2011 in misc

Z natury GEPON jest siecią Point-to-Multipoint - Optical Line Terminal (OLT) zapewnia komunikację podłączonym do jego interfejsu Optical Network Unit (ONU). Aby zapewnić zgodność z 802.1D oraz umożliwić współpracę z sieciami Ethernet konieczne było zapewnienie emulacji topologii Point-to-Point. Cały pomysł polega na dołączaniu do ramki odpowiedniego znacznika, który jednoznacznie identyfikuje docelowe ONU. W przypadku technologii GEPON te znaczniki to tzw. LLID - Logical Link Identifier. LLID przypisywane jest do ONU w trakcie procesu rejestracji na OLT (uwaga - jedno ONU może mieć więcej niż jeden LLID - o tym za chwilę).

[caption id="attachment_552" align="aligncenter" width="300" caption="Komunikacja downstream w sieci GEPON"]Komunikacja downstream
w sieci
GEPON[/caption]

OLT utrzymuję tablicę adresów MAC przypisanych poszczególnym ONU. W przypadku ruchu downstream (w kierunku od OLT do ONU). OLT umieszcza LLID przypisane do docelowego MAC w preambule ramki Ethernet. Wysłana ramka dociera (niemal) jednocześnie do wszystkich ONU podłączonych do danego portu. ONU po odebraniu ramki porównują zawarty w niej LLID z wartością jaka została im przypisana w procesie rejestracji - jeśli wartość się zgadza ramka przekazywana do warstwy MAC, jeśli nie - ramka jest ignorowana. Z tego punktu widzenia, sieć zachowuje się jak gdybyśmy mieli do czynienia z topologią Point-to-Point.

[caption id="attachment_555" align="aligncenter" width="300" caption="Komunikacja upstream w sieci GEPON"]Komunikacja upstream w
sieci
GEPON[/caption]

W kierunku przeciwnym (upstream) sprawa wygląda podobnie. ONU chcąc wysłać ramkę do OLT umieszcza LLID przypisane do danego adresu MAC w ramce i transmituje ją do OLT. OLT analizuje LLID i przekazuje ramkę do odpowiedniego hosta.

Proste? Sytuację nieco komplikują ONU z kilkoma portami po stronie klienta. W tym przypadku każdy port ma osobny LLID i każdy powinien być traktowany jako osobny, wirtualny ONU. Poza tym nic się nie zmienia :)